Άσκηση


Είναι η καθημερινή ανάγκη που έχει το σώμα μας για να αντιμετωπίσει και να ανταπεξέλθει στο φυσικό φαινόμενο που λέγεται Βαρύτητα.

Το κάθε σώμα είναι μοναδικό και ξεχωριστό. Υπάρχουν τρόποι να προσαρμοστούν οι ασκήσεις και τα προπονητικά προγράμματα αντίστοιχα με αυτήν την ιδιαιτερότητα, ώστε να πετύχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα τραυματισμών.


Γιατι όπως, χαρακτηριστικά, μου είχε πει κάποια στιγμή ο προπονητής μου (N.C.A.A Football) στην Αμερική :

“It doesn't matter how much you lift. All it matters is how good you look”...

«Δεν έχει σημασία πόσα κιλά σηκώνεις. Το μόνο που μετράει είναι πόσο καλός φαίνεσαι»...

Άσκηση


Είναι η καθημερινή ανάγκη που έχει το σώμα μας για να αντιμετωπίσει και να ανταπεξέλθει στο φυσικό φαινόμενο που λέγεται Βαρύτητα.

Το κάθε σώμα είναι μοναδικό και ξεχωριστό. Υπάρχουν τρόποι να προσαρμοστούν οι ασκήσεις και τα προπονητικά προγράμματα αντίστοιχα με αυτήν την ιδιαιτερότητα, ώστε να πετύχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα τραυματισμών.


Γιατι όπως, χαρακτηριστικά, μου είχε πει κάποια στιγμή ο προπονητής μου (N.C.A.A Football) στην Αμερική :

“It doesn't matter how much you lift. All it matters is how good you look”...

«Δεν έχει σημασία πόσα κιλά σηκώνεις. Το μόνο που μετράει είναι πόσο καλός φαίνεσαι»...